17.-18.8.2019

Moravskoslezský pohár * OMS Vsetín * se zadáním pracovních titulů CACT a res.CACT