Klubová výstava Radošovce Slovensko 22.5.2011 - V2 res. CAC