menu 3

  • sulc se zeleninou a vnitřnostmi
  • hovězí maso
  • vepřové hrtany
  • vepřové odřezky a kůže
  • vařené ovesné vločky
  • Roboran pro psy